تکسوار http://1savar.mihanblog.com 2020-02-16T07:26:11+01:00 text/html 2013-10-12T09:33:46+01:00 1savar.mihanblog.com ali reza gh نویسنده http://1savar.mihanblog.com/post/1023 <P align=center><FONT color=#cc0000 size=5>سلام به همه دنبال یه نویسنده می گردم واسه وبلاگ</FONT></P> <P align=center><FONT color=#cc0000 size=5>هر کی مایل هست پیغام بذاره</FONT></P> text/html 2013-08-29T05:47:01+01:00 1savar.mihanblog.com ali reza gh تو بی نظیری خودت را دریاب.... http://1savar.mihanblog.com/post/1021 <div style="text-align: right;"><font size="3">حضورت هدیه ای برای جهان است...</font></div><div style="text-align: right;"><font size="3">تو بی نظیری و بی همتا هستی...</font></div><div style="text-align: right;"><font size="3">زندگی ات میتواند همانی باشد که میخواهی...</font></div><div style="text-align: right;"><font size="3">روز هارا دریاب و در لحظه ها زندگی کن...</font></div><div><div style="text-align: right;"><font size="3">هیچ چیز بیهوده تر از این نیست که انرزی ات را صرف نگرانی کنی...</font></div><div style="text-align: right;"><font size="3">هر چه بیش تر خودت را درگیر مشکل کنی ان مشکل سخت تر میشود...</font></div><div style="text-align: right;"><font size="3">مسایل را خیلی جدی نگیر...</font></div><div style="text-align: right;"><font size="3">زندگی ات را با ارامش سپری کن نه با افسوس...</font></div></div><div><div style="text-align: right;"><font size="3">از مسیر هایی که قبلا هرگز نرفته ای ...</font></div><div style="text-align: right;"><font size="3">یا مسیر هایی که هرگز دوباره فرصت گذر از انها را نخواهی داشت,</font></div><div style="text-align: right;"><font size="3">عبور کن...زندگی راهنمای سفر نیست که ان را دنبال کنی..</font></div><div style="text-align: right;"><font size="3">زندگی ماجرایی است که باید ان را بپذیری...</font></div></div> text/html 2013-07-25T05:47:36+01:00 1savar.mihanblog.com ali reza gh راز موفقیت از زبان سقراط ....... http://1savar.mihanblog.com/post/1019 <P align=justify><FONT size=2>مرد جوانی از سقراط پرسید راز موفقیت چیست.&nbsp; سقراط به او گفت، "فردا به کنار نهر آب بیا تا راز موفّقیت را به تو بگویم."<BR><BR>صبح فردا مرد جوان مشتاقانه به کنار رود رفت. سقراط از او خواست که به سوی رودخانه او را همراهی کند.&nbsp; جوان با او به راه افتاد.<BR><BR>به لبهء رود رسیدند و به آب زدند و آنقدر پیش رفتند تا آب به زیر چانهء آنها رسید. ناگهان سقراط مرد جوان را گرفت و زیر آب فرو برد.&nbsp; جوان نومیدانه تلاش کرد خود را رها کند، امّا سقراط آنقدر قوی بود که او را نگه دارد.<BR><BR>مرد جوان آنقدر زیر آب ماند که رنگش به کبودی گرایید و بالاخره توانست خود را خلاصی بخشد.همین که به روی آب آمد، اوّل کاری که کرد آن بود که نفسی بس عمیق کشید و هوا را به اعماق ریه فرو فرستاد.<BR><BR>سقراط از او پرسید، "زیر آب که بودی، چه چیز را بیش از همه مشتاق بودی؟"&nbsp; گفت، "هوا."سقراط گفت، "هر زمان که به همین میزان که اشتیاق هوا را داشتی موفقیت را مشتاق بودی، تلاش خواهی کرد که آن را به دست بیاوری؛ راز دیگر ندارد."<BR></P></FONT> text/html 2013-07-20T10:24:45+01:00 1savar.mihanblog.com ali reza gh من هستم... زنده ام. نفس می کشم...... http://1savar.mihanblog.com/post/1017 <P><FONT color=#cc33cc size=2>من هستم... زنده ام. نفس می کشم...</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT color=#cc33cc size=2></FONT>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT color=#cc33cc size=2>هنوز گاهی اوقات دیوانه می شوم و بی هوا به سرم می زند تمام مسیر محل کارم را تا خانه پیاده بیایم..</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT color=#cc33cc size=2></FONT>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT color=#cc33cc size=2>هوس می کنم تنها قدم بزنم... تنها گریه کنم...</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT color=#cc33cc size=2></FONT>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT color=#cc33cc size=2>تنها گوشه ای ساعت ها بنشینم و زندگی ام را مرور کنم.</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT color=#cc33cc size=2></FONT>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT color=#cc33cc size=2>اما هنوز هستم..</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT color=#cc33cc size=2></FONT>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT color=#cc33cc size=2>هنوز عاشق بارانم...</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT color=#cc33cc size=2></FONT>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT color=#cc33cc size=2>هنوز بوی اقاقیا... بوی نعنا..</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT color=#cc33cc size=2></FONT>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT color=#cc33cc size=2>بوی چای تازه دم مادرم را دوست دارم</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT color=#cc33cc size=2></FONT>&nbsp;</P> <P class=imgarticle><FONT color=#cc33cc size=2>&nbsp;</FONT><FONT color=#cc33cc size=2>از تو چه پنهان بعضی روزها هوایی خانه کودکی هایم می شوم..</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT color=#cc33cc size=2></FONT>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT color=#cc33cc size=2>دلم برای حیاطی که نیست... مادربزرگی که نیست..</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT color=#cc33cc size=2></FONT>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT color=#cc33cc size=2>برای بوته یاس و درخت شمشاد و آب و جاروهای بعد از ظهرها تنگ می شود...</FONT></P> text/html 2013-07-19T06:45:09+01:00 1savar.mihanblog.com ali reza gh نامه یک مادر به فرزندش ... http://1savar.mihanblog.com/post/1015 <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="COLOR: rgb(204,51,102)">فرزند عزیزم آن زمان که مرا پیر و از کار افتاده یافتی صبور باش و مرا درک کن</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><BR>اگر هنگام غذا خوردن، لباس هایم را کثیف کردم و یا نتوانستم لباسهایم را بپوشم صبور باش و به یاد بیاور که همین کارها را به تو یاد دادم</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><BR><SPAN style="COLOR: rgb(204,51,102)">اگر زمانی که صحبت میکنم حرفهایم تکراری و خسته کننده است صبور باش و حرفهایم را قطع نکن و به حرفهایم گوش فرا ده، همانگونه که من در دوران کودکی به حرفهای تکراریت بارها و بارها با عشق گوش فرا دادم</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><BR>اگر زمانی را برای تعویض من میگذاری با عصبانیت این کار را نکن و به یاد بیاور، وقتی کوچک بودی، من نیز مجبور می شدم روزی چند بار لباسهایت را عوض کنم</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><BR><SPAN style="COLOR: rgb(204,51,102)">برای سرگرمی یا خواباندنت مجبور می شدم بارها و بارها داستانی را برایت تعریف کنم پس خشمگین نشو اگر بارها و بارهای مطلبی را برای من تعریف میکنی</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><BR>وقتی نمی خواهم به حمام بروم، مرا سرزنش نکن، زمانی را به یاد بیاور که مجبور میشدم با هزار و یک بهانه تو را وادار به حمام کردن کنم</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><BR><SPAN style="COLOR: rgb(204,51,102)">وقتی بی خبر از پیشرفت ها و دنیای امروز، سئوالاتی می کنم با لبخند تمسخر آمیز به من ننگر</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><BR>وقتی برای ادای کلمات یا مطلبی، حافظه ام یاری نمی کند، فرصت بده و صبر کن تا بیاد بیاورم، اگر نتوانستم بیاد بیاورم عصبانی نشو، برای من مهمترین چیز نه صحبت کردن ، که تنها با تو بودن و تو را برای شنیدن داشتن است</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><BR><SPAN style="COLOR: rgb(204,51,102)">وقتی پاهایم توان راه رفتن ندارند، دستانت را به من بده … همانگونه که تو اولین قدم هایت را در کنار من برداشتی</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><BR>وقتی نمیخواهم چیزی بخورم مرا وادار نکن من خوب میدانم که کی به غذا احتیاج دارم</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><BR><SPAN style="COLOR: rgb(204,51,102)">روزی متوجه میشوی که علیرغم همه اشتباهاتم همیشه بهترین چیزها را برای تو میخواستم و همواره سعی کردم بهترین ها را برای تو فراهم کنم</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><BR>از اینکه در کنارت و مزاحم تو هستم، خسته و عصبانی نشو تو باید مرا درک کنی</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><BR><SPAN style="COLOR: rgb(204,51,102)">یاریم کن، همانگونه که من یاریت کردم ان زمان که زندگی را آغاز کردی</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><BR>زمانی که می گویم دیگر نمی خواهم زنده بمانم و می خواهم بمیرم، عصبانی نشو … روزی خود خواهی فهمید</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><BR><SPAN style="COLOR: rgb(204,51,102)">کمک کن تا با نیرو و شکیبایی تو، این راه را به پایان برسانم</SPAN><BR><SPAN style="COLOR: rgb(204,51,102)">فرزند دلبندم، دوستت دارم </SPAN><BR></P> text/html 2013-07-10T09:23:54+01:00 1savar.mihanblog.com ali reza gh هشت اصل برای یک زندگی عالی ..... http://1savar.mihanblog.com/post/1011 <FONT color=#3366ff size=3><FONT color=#3366ff size=3>&nbsp;</FONT> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT color=#3366ff size=3>1. صبح ها که از خواب بیدار می شوید، دستگاه عیب سنج و ایرادگیر وجودتان را از کار بیندازید. قول می دهم؛ خورشید درخشان تر، پرنده ها خوش آوازتر، مردم مهربان تر و حتی کسب و کارتان پربرکت تر خواهد شد.</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify">&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT color=#3366ff size=3>2. در معادلات زندگی هیچ گاه از علامت منفی استفاده نکنید، به خاطر داشته باشید که تفکر منفی از آن چنان قدرتی برخوردار است که می تواند با قرار گرفتن در پشت یک معادله بزرگ زندگی، همه علامت های مثبت آن را تغییر داده و مانند خود منفی بسازد.</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify">&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT color=#3366ff size=3>3. هیچ گاه در گره زدن طناب پاره شده دوستی تعلل به خرج ندهید، گاهی اوقات غرور بیجا سبب می شود که حتی همسران خوب توجهی به گسستگی ریسمان بین خود ننمایند. مطمئن باشید گره زدن به خاطر کمتر نمودن طول طناب، نزدیکی را بیشتر می کند.</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify">&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT color=#3366ff size=3>4. آنتن های ذهن تان را تنها به سوی ایستگاه هایی تنظیم کنید که شبانه روز امواج مثبت پخش می کند، کاری کنید که کارکنان ایستگاه های منفی از شدت بیکاری اخراج شوند.</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify">&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT color=#3366ff size=3>5. دلتان را تبدیل به اقیانوسی آرام نمایید نه یک مرداب ناچیز. فکر نمی کنید حتی تصور اقیانوس هم احساسی از عظمت و پهناوری را در دل ایجاد کند؟ آنها که دل هایشان مرداب است با کوچک ترین حادثه ای به تلاطم می افتد، برعکس کسانی که شدیدترین گرداب ها و جریان های حوادث هم آرامش شان را بر هم نخواهد زد.</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify">&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT color=#3366ff size=3>6. سعی کنید قلبی مقاوم داشته باشید، قلبی که مقابل گرم و سرد حوادث و ضربه های عاطفی همچون ظروف چینی با اندک ضربه ای خرد نشود.</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify">&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT color=#3366ff size=3>7. تجربه های تلخ و شیرین زندگی را مانند یك درس فهمیدنی بدانید و نه حفظ کردنی، چرا که مطالب حفظ شده پس از مدت زمانی در ذهن پاک می شوند.</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify">&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT color=#3366ff size=3>8. همواره مصمم باشید تا با استفاده از جلا دهنده هایی همچون دعا و نیایش روح و روانتان را پاکی و طراوت بخشید.</FONT></P></FONT> text/html 2013-07-09T13:51:47+01:00 1savar.mihanblog.com ali reza gh تمنا کن ولی خار نشو .... http://1savar.mihanblog.com/post/1009 <FONT size=3>*برای عشق تمنا كن ولی خار نشو.برای عشق قبول كن ولی غرورت را از دست نده. برای عشق گریه كن ولی به كسی نگو.برای عشق مثل شمع بسوز ولی نگذار پروانه ببینه.برای عشق پیمان ببند ولی پیمان نشكن.برای عشق جون خودتو بده ولی جون كسی رو نگیر.برای عشق وصال كن ولی فرار نكن.برای عشق زندگی كن ولی عاشقانه زندگی كن.برای عشق خودت باش ولی خوب باش برای عشق بمیر ولی كسی رو نكش.</FONT> text/html 2013-07-09T13:43:13+01:00 1savar.mihanblog.com ali reza gh امید یعنی ...... http://1savar.mihanblog.com/post/1005 <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="COLOR: rgb(0,128,0)"><FONT size=2>امید یعنی بدونی٬ تا هستی میتونی تغییر کنی و دنیا رو تغییر بدی.</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="COLOR: rgb(0,128,0)"><FONT size=2>امید یعنی بدونی٬ خداوند دوستت داره و اگه به تو زمان داده معنیش اینه که توی این فرصت میشه یه کارایی کرد.</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="COLOR: rgb(0,128,0)"><FONT size=2>امید یعنی این که همیشه بخشش خداوند را از اشتباه خود بزرگتر بدانیم.</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="COLOR: rgb(0,128,0)"><FONT size=2>امید یعنی این که اگر دانه ی زندگی صد بار از دستمان رها شد٬باز هم برای برداشتن و به مقصد رساندن آن به ابتدا برگردیم این بار٬ محکم تر گام برداریم.</FONT></SPAN></P> text/html 2013-06-27T06:48:08+01:00 1savar.mihanblog.com ali reza gh و بالاخره خواهی فهمید که ....... http://1savar.mihanblog.com/post/999 <FONT color=#333399 size=3>همیشه یک ذره حقیقت پشت هر"فقط یه شوخی بود" هست.<BR>یک کم کنجکاوی پشت "همین طوری پرسیدم" هست.<BR>قدری احساسات پشت "به من چه اصلا" هست.<BR>مقداری خرد پشت "چه میدونم" هست.<BR>و اندکی درد پشت "اشکالی نداره" هست.</FONT> text/html 2013-06-25T06:59:59+01:00 1savar.mihanblog.com ali reza gh شما یادتون نمیآد ....... http://1savar.mihanblog.com/post/998 <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2>شما یادتون نمیاد ، توی خاله بازی یه نوع کیک درست میکردیم به اینصورت که بیسکوییت رو توی کاسه خورد میکردیم و روش آب میریختیم ، اییییی الان فکرشو میکنم خیلی مزخرف بود چه جوری میخوردیم ما</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="COLOR: rgb(204,51,102)"><FONT size=2>••••••••••شما یادتون نمیاد••••••••••</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2>شما یادتون نمیاد ، انگشتامونو تو هم کلید میکردیم یکیشونو قایم میکردیم اینو میخوندیم : بر پاااا . . .<BR>بر جاااا… . . . کی غایبه ؟ مرجاااان . . . دروغ نگو من اینجااام . . .</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2><SPAN style="COLOR: rgb(204,51,102)">••••••••••شما یادتون نمیاد••••••••••</SPAN>&nbsp;</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2>شما یادتون نمیاد ، اون موقعها یکی میومد خونه مون و ما خونه نبودیم ، رو در مینوشتن : آمدیم منزل ،تشریف نداشتید !</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2>&nbsp;<SPAN style="COLOR: rgb(204,51,102)">••••••••••شما یادتون نمیاد••••••••••</SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2>شما یادتون نمیاد افسانه توشی شان رو !!</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2><SPAN style="COLOR: rgb(204,51,102)">••••••••••شما یادتون نمیاد••••••••••</SPAN>&nbsp;</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2>شما یادتون نمیاد : تو دبستان سر کلاس وقتی گچ تموم میشد ، خدا خدا میکردیم معلم به ما بگه بریم از دفتر گچ بیاریم !<BR>همیشه هم گچ های رنگی زیر دست معلم زود میشکست ، بعدم صدای ناهنجار کشیده شدن ناخن روی تخته سیاه !</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2><SPAN style="COLOR: rgb(204,51,102)">••••••••••شما یادتون نمیاد••••••••••</SPAN>&nbsp;</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2>آتیش آتیشم ، آتیش آتیشم ، اینجا رو آتیششش میزنم ، اونجا رو آتیششش میزنم ، همه جا رو آتیششش میزنم !</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2><SPAN style="COLOR: rgb(204,51,102)">••••••••••شما یادتون نمیاد••••••••••</SPAN>&nbsp;</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2>شما یادتون نمیاد، بچه که بودیم به آهنگها و شعرها گوش میدادیم و بعضی ها رو اشتباهی میشنیدیم و نمی فهمیدیم منظورش چیه ، بعد همونطوری غلط غولوط حفظ میکردیم !</FONT></P> text/html 2013-05-22T10:24:57+01:00 1savar.mihanblog.com ali reza gh من باور دارم ....... http://1savar.mihanblog.com/post/993 <font size="2"><p style="text-align: justify;"><font size="2"><span style="color: rgb(204, 0, 51);"><strong>من باور دارم ...</strong></span><br>که دعوا و جرّ و بحث دو نفر با هم به معنى<br>این که آن*ها همدیگر را دوست ندارند نیست.<br>و دعوا نکردن دو نفر با هم نیز به معنى این که<br>آن*ها همدیگر را دوست دارند نمى*باشد.</font></p><p style="text-align: justify;"><font size="2"><strong><span style="color: rgb(204, 0, 51);">من باور دارم ...</span></strong><br>که هر چقدر دوستمان خوب و صمیمى<br>باشد هر از گاهى باعث ناراحتى ما<br>خواهد شد و ما باید بدین خاطر او را<br>ببخشیم.</font></p><p style="text-align: justify;"><font size="2"><strong><span style="color: rgb(204, 0, 51);">من باور دارم ...</span></strong><br>که دوستى واقعى به رشد خود ادامه خواهد<br>داد حتى در دورترین فاصله*ها. عشق واقعى<br>نیز همین طور است.</font></p><p style="text-align: justify;"><font size="2"><strong><span style="color: rgb(204, 0, 51);">من باور دارم ...</span></strong><br>که ما مى*توانیم در یک لحظه کارى کنیم که<br>براى تمام عمر قلب ما را به درد آورد.</font></p><p style="text-align: justify;"><font size="2"><strong><span style="color: rgb(204, 0, 51);">من باور دارم ...</span></strong><br>که زمان زیادى طول مى*کشد تا من همان آدم<br>بشوم که مى*خواهم.</font></p><p style="text-align: justify;"><font size="2"><strong><span style="color: rgb(204, 0, 51);">من باور دارم ...</span></strong><br>که همیشه باید کسانى که صمیمانه<br>دوستشان دارم را با کلمات و عبارات زیبا و<br>دوستانه ترک گویم زیرا ممکن است آخرین<br>بارى باشد که آن*ها را مى*بینم.</font></p></font><p style="text-align: justify;"></p> text/html 2013-05-14T09:39:08+01:00 1savar.mihanblog.com ali reza gh چندتا جمله خوشگل ......... http://1savar.mihanblog.com/post/985 <p align="center"><font color="#ff0000" size="3">دوستی مثل سیمان خیسه ، که هر قدر بمونی رفتنت سخت می شه ، اگر هم بری جای پات برای همیشه باقی می مونه.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; او را گرفتند به جرم چیدن یک شاخه گل زیرا دستانش بوی گل می داد، وهیچ وقت فکر نکردند شاید گلی کاشته باشد.<br>تو می ری و من فقط نگاهت میکنم تعجب نکن که چرا گریه نمی کنم بی تو یک عمر فرصت برای گریستن دارم ،اما برای تماشای تو همین یک لحظه باقیست.</font></p><p align="center"><font color="#ff0000" size="3">&nbsp;می دونی قشنگی راه رفتن زیر بارون چیه ؟اینه که هیچ کس نمی تونه اشکاتو ببینه!&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; ستاره ها وقتی میشكنن میشن شهاب اما دلی كه میشكنه میشه یه سوال بی جواب . .<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; مرگ آن نیست که در قبر سیاه دفن شوم... مرگ آنست که از خاطر تو محو شوم<br><br></font></p> text/html 2013-05-13T08:20:26+01:00 1savar.mihanblog.com ali reza gh راز دوستی در چیست .........؟ http://1savar.mihanblog.com/post/983 <p style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(250, 128, 114);"><strong>راز دوستی</strong></span> در صدر قرار دادن عشق خداوند است.</p><p style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(250, 128, 114);"><strong>راز دوستی</strong> </span>در قسمت کردن شادی*ها با دیگران است.</p><p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: rgb(250, 128, 114);">راز دوستی</span> </strong>در دوست داشتن بی*قید و شرط دیگران است.</p><p style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(250, 128, 114);"><strong>راز دوستی</strong></span> در توقع نداشتن از دیگری است نسبت به دیگران آزاده رفتار کن.</p><p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: rgb(250, 128, 114);">راز دوستی</span> </strong>در این است که نیازهای دیگران را مقدم بر نیازهای خودت بدانی.</p><p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: rgb(250, 128, 114);">راز دوستی</span></strong> در این است که بیشتر گوش کنی تا دیگران را وادار به شنیدن کنی.</p><p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: rgb(250, 128, 114);">راز دوستی</span></strong> در این است که تغییر حالات خود را با خوش*رویی و حسن نیت بپذیری.</p><p style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(250, 128, 114);"><strong>راز دوستی</strong></span> در محترم شمردن است. به حقوق و دیدگاه*های دوستت احترام بگذار .</p><p style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(250, 128, 114);"><strong>راز دوستی</strong> </span>در این است که هنگام صحبت با دوستان حواست کاملا جمع آنها باشد.</p><p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: rgb(250, 128, 114);">راز دوستی</span></strong> در این است که روابط خود با دوستانت را به روابطی استثنایی تبدیل کنی.</p><p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: rgb(250, 128, 114);">راز دوستی</span> </strong>در این است که با موهبت دوستی عشق به خداوند را در خودت ایجاد کنی.</p><p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: rgb(250, 128, 114);">راز دوستی</span></strong> آن است که برای یافتن دوستان صمیمی باید اول خودت یک دوست باشی .</p><p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: rgb(250, 128, 114);">راز دوستی</span></strong> در این است که محبت را نه تنها با کلام بلکه با نگاه و لحن صدا نیز ابراز کنی.<br></p> text/html 2013-05-08T08:26:18+01:00 1savar.mihanblog.com ali reza gh همین*ها هستند که دنیا را جای بهتری می کنند برای زندگی کردن…...... http://1savar.mihanblog.com/post/975 <p style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(153, 51, 102);">دوست هایی که بدون مناسبت کادو می خرند، مثلا می گویند این شال پشت ویترین انگار مال تو بود. یا گاهی دفتریادداشتی، نشان کتابی، پیکسلی.</span></p><p style="text-align: justify;">آدم*هایی که از سر چهار راه نرگس نوبرانه می خرند و با گل می روند خانه.</p><p style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(153, 51, 102);">آدم*های پیامك*های آخر شب، که یادشان نمی رود گاهی قبل از خواب، به دوستانشان یادآوری کنند که چه عزیزند، آدم*های پیامك*های پُر مهر بی بهانه، حتی اگر با آن ها بدخلقی و بی حوصلگی کرده باشی.</span></p><p style="text-align: justify;">آدم*هایی که هر چند وقت یک بار ایمیل پرمحبتی می زنند که مثلا تو را می خوانم و بعد از هر یادداشت غمگین خط*هایی می نویسند که یعنی هستند کسانی که غم هیچ کس را تاب نمی آوردند.</p><p style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(153, 51, 102);">آدم*هایی که حواسشان به گربه ها هست، به پرنده ها هست.</span></p><p style="text-align: justify;">آدم*هایی که اگر توی کلاس تازه وارد باشی، زود صندلی کنارشان را با لبخند تعارف می کنند که غریبگی نکنی.</p><p style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(153, 51, 102);">آدم*هایی که خنده را از دنیا دریغ نمی کنند، توی پیاده رو بستنی چوبی لیس می زنند و روی جدول لی لی می کنند.</span></p><p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(153, 51, 102);"><strong>همین*ها هستند که دنیا را جای بهتری می کنند برای زندگی کردن…</strong></span></p> text/html 2013-05-06T07:49:41+01:00 1savar.mihanblog.com ali reza gh زن یعنی عشق،مرد یعنی ........ http://1savar.mihanblog.com/post/969 <p><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: 10pt;">زن یعنی عشق</span><br><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">زن یعنی</span> نـاز ... مرد یعنی نیــاز ...</span><br><span style="font-size: 10pt;">مرد یعنی غرور،<span style="color: rgb(255, 0, 0);"> زن یعنی</span> شکست غرور ...</span><br><span style="font-size: 10pt;">مرد یعنی باید ، <span style="color: rgb(255, 0, 0);">زن یعنی</span> شاید ...</span><br><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;مرد یعنی بودن ،<span style="color: rgb(255, 0, 0);"> زن یعنی</span> فنا ...</span><br><span style="font-size: 10pt;">مرد یعنی دیدن ،<span style="color: rgb(255, 0, 0);"> زن یعنی</span> چشم فرو بستن ...</span><br><span style="font-size: 10pt;">مرد یعنی دم، <span style="color: rgb(255, 0, 0);">زن یعنی</span> باز دم...</span><br><span style="font-size: 10pt;">مرد یعنی منطق ،<span style="color: rgb(255, 0, 0);">زن یعنی</span> احساس...</span><br><span style="font-size: 10pt;">مرد یعنی حکومت ،<span style="color: rgb(255, 0, 0);">زن یعنی</span> اطاعت ...</span><br><span style="font-size: 10pt;">مرد یعنی سخاوت ،<span style="color: rgb(255, 0, 0);">زن یعنی</span> صداقت...</span><br><span style="font-size: 10pt;">مرد یعنی رهایی،<span style="color: rgb(255, 0, 0);">زن یعنی</span> تسلیم ...</span><br><span style="font-size: 10pt;">مرد یعنی شرافت،<span style="color: rgb(255, 0, 0);">زن یعنی</span> نجابت...</span><br><span style="font-size: 10pt;">مرد یعنی خشونت ،<span style="color: rgb(255, 0, 0);">زن یعنی</span> لطافت...</span><br><span style="font-size: 10pt;">مرد یعنی غیرت ،<span style="color: rgb(255, 0, 0);"> زن یعنی</span> عزت ...</span><br><span style="font-size: 10pt;">مرد یعنی من،<span style="color: rgb(255, 0, 0);">زن یعنی</span> ما...</span><br><span style="font-size: 10pt;">مرد یعنی صلابت،<span style="color: rgb(255, 0, 0);">زن یعنی</span> قداست ..</span><br><span style="font-size: 10pt;">مرد یعنی&nbsp; پیمودن ،<span style="color: rgb(255, 0, 0);"> زن یعنی</span> صبوری...</span><br><span style="font-size: 10pt;">مرد یعنی اکنون،<span style="color: rgb(255, 0, 0);">زن یعنی</span> فردا...</span><br><span style="font-size: 10pt;">مرد یعنی ساختن ،<span style="color: rgb(255, 0, 0);">زن یعنی</span> سوختن...</span><br></p>